Nieuws


Nieuwe Site

Hallo, vanaf dit weekend (12/13 september 2015) gaat de nieuw website van Land Rover Limburg van start. Een hele nieuwe opzet met een open karakter. Daar waar eerst het forum als centrale punt gold bij de oude site, is dit nu de site zelf, met een klein forum erbij. De website is niet voor iedereen volledig toegankeli... More