Reglement

 • De club bestaat enkel uit landrover eigenaars en sympathisanten , die natuur liefhebbers zijn , aan de activiteiten wordt enkel met land rover voertuigen deelgenomen(het bestuur beslist over uitzonderingen).
 • Om lid te worden stem ik in met het huishoudelijk reglement en de statuten van landroverlimburg v.z.w.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie op.1534285_10205419966367973_6586732695880716197_n
 • Maak uitsluitend gebruik van bestaande routes waar 4×4 rijden toegestaan en mogelijk is.
 • Ik beslis geen eigen routes te creëren door van bestaande routes af te gaan.
 • Respecteer NATUUR en MILIEU.
 • Wees voorzichtig  met wild en jongen.
 • Voorkom schade aan gewassen.
 • Let op voor BRANDGEVAAR.
 • Laat geen vuil of afval achter in de natuur , maar deponeer dit op de voorziene plaats.
 • Zorg dat de auto vrij van olie en vet-resten is .
 • Zorg bij reparaties te velde voor een vloeistofdichte ondergrond.
 • Respecteer de rechten van derden.
 • Open geen hekken e.d. die kennelijk tot doel hebben om passanten te weren.
 • Respecteer de verkeersregels en andere weggebruikers.
 • Geef geen aanleiding tot overlast aan ; fietsers, wandelaars, ruiters, boeren, en voertuigen van plaatselijke bewoners. Geef indien mogelijk deze mensen extra ruimte en matig uw snelheid.
 • Voorkom onnodige stofwolken , opspattend water of modder, veroorzaak ook geen geluidsoverlast.
 • Een vriendelijke groet tijdens passeren doet veel goed.
 • Zorg dat vuile banden geen overlast bezorgen aan overige weggebruikers. Ook auto-kenteken en lichten kunnen maar beter zuiver zijn bij het verlaten van een terrein.
 • Rijden onder invloed is verboden!
 • Indien men een opdracht aanneemt, zal men deze zorgvuldig uitvoeren.
 • Indien men aan deze regels geen gevolg geeft, zal de overtreder de gevolgen dragen eventueel schadevergoeding, en/of uitsluiting van lidmaatschap
 • De vzw is enkel en slechts gedeeltelijk verantwoordelijk voor activiteiten die op de officiële club-agenda vermeld staan (te zien op de website, en steeds opgenomen in de verslagen).